Može li NIPT pogriješiti?

može li NIPT pogriješiti

Može li NIPT pogriješiti? U posljednje vrijeme primijetila sam velik broj članaka koji o NIPT-u pišu kao o testu koji potvrđuje ili negira zahvaćenost ploda nekim od genetskih sindroma. To mi se čini vrlo smiono, možda čak i pomalo nesmotreno jer može navesti na pogrešan zaključak da NIPT nije test probira već dijagnostički test i da vam NIPT može reći nosite li zdravo dijete ili ne. Naime, NIPT je test koji analizira na najčešće genetske poremećaje, ali analizira DNK iz krvi trudnice, a ne iz amnionske tekućine i time spada pod test probira. Također plod može imati patološke promjene koje nisu uzrokovane genetikom ili su uzrokovane mutacijama, inverzijama i inim stvarima koje NIPT ne može prepoznati.

 

I zato sam osjetila dužnost da pokušam pružiti informacije potkrijepljene znanstvenim studijama kako bi trudnice u mnoštvu informacija znale razaznati što je za njih najbolje. Naravno, uz najbolje namjere, sigurna sam da ću i ja pogriješiti te vas molim da sami provjerite napisano i vratite mi komentarom. Osim činjenice da NIPT ne može testirati na sve promjene koje mogu zahvatiti čovjeka, analiza NIPT-a na sindrome na koje testira može imati lažne rezultate. U daljnjem članku probat ću pojasniti kako to da NIPT nije “bezgrešan”!

 

NIPT testovi sve se češće preporučuju zato što imaju znatno manje lažno pozitivnih rezultata od kombiniranog probira uobičajenih trisomija (1a), a u kliničkom smislu, smanjenje lažno pozitivnih rezultata znači manje invazivnih dijagnostičkih testova koji imaju rizik od pobačaja, no kada to NIPT može pogriješiti?

 

Mala je vjerojatnost lažnih rezultata NIPT-a, ali zbog ograničenja tehnologije izabranog NIPT-a te činjenice da NIPT testira DNK iz jednog dijela posteljice, a ne DNK samog fetusa, lažni rezultati ipak se mogu dogoditi. NIPT test analizira DNK iz resica citotrofoblasta, dijela posteljice fetusa koji je povezan s majčinim krvotokom preko pupčane vrpce.

 

Citotrofoblast kao i fetus razvija se dijeljenjem iz oplođene jajne stanice i uglavnom ima jednak DNK kao i fetus. No pri dijeljenju stanica tijekom razvoja može doći do pogreške, odnosno do abnormalnih stanica iz kojih se nastave stvarati nove stanice. Zbog neravnomjerne raspodjele abnormalnih stanica, broj i vanjski izgled kromosoma može biti različit u citotrofoblastu od onog u mezenhimalnoj jezgri i u fetusu.

 

U većini slučajeva abnormalna stanična linija ograničena je na citotrofoblast i/ili mezenhimalnu jezgru, dok sam fetus ima normalan broj i vanjski izgled kromosoma. Taj se fenomen naziva ograničeni placentni mozaicizam (CPM) i čini 72% svih slučajeva mozaicizma.

Ako je postotak abnormalnih stanica u citotrofoblastu dovoljno visok, uzrokovat će pojavu abnormalnih stanica u fetalnoj frakciji i time biti biološki uzrok lažno pozitivnog rezultata NIPT-a. Očekuje se da će mozaik manji od 30% biti propušten s NIPT-om.

 

Kromosomski mozaicizam također može dovesti do lažno negativnih rezultata NIPT-a kada fetus ima kromosomopatiju, a citotrofoblast, a time i fetalna frakcija ima normalan broj i izgled kromosoma ili ima mali postotak abnormalnih stanica. Ovo objašnjava rizik od biološki uzrokovanog lažno negativnog rezultata NIPT-a.

 

Ako se NIPT-om otkrije trisomija 13, 18 ili 21, potrebna su dodatna ispitivanja invazivnim postupkom, ponajprije amniocentezom, kako bi se potvrdili rezultati, jer NIPT nije u potpunosti dijagnostički. Tako će se otkriti lažno pozitivni rezultati NIPT-a.

 

Ako rezultat NIPT testa pokaže nizak rizik, postoji mogućnost da je taj rezultat lažno negativan. Pitamo se, može li NIPT pogriješiti?

 

Uzrokom lažnog rezultata može osim biološkog biti i tehnička pozadina NIPT testa. Lažni se rezultati mogu dogoditi zbog tehničkih ograničenja izabranog NIPT-a kao posljedica niske fetalne frakcije; naime kada je pozadinska tehnologija NIPT testa counting metodologija onda se kod niske fetalne frakcije može previdjeti aneuploidija na „fetalnom“ DNK. Također zbog tehničke pozadine takvog NIPT-a, kada NIPT ne prepoznaje porijeklo kromosoma u krvi majke, neće se moći prepoznati triploidija.

 

Uzrok biološkog doprinosa ne mora biti porijeklom od fetusa. Takozvani „vanjski“ doprinos također može biti biološkim uzrokom lažnih rezultata. Mozaicizam spolnih kromosoma majke (ključan za Turnerov sindrom), malignosti majke, DNK transplantanta, DNK nestajućeg blizanca mogući su uzroci lažnih rezultata NIPT-ova koji ne razlikuju izvanstanični „fetusni“ DNK od takozvanog „vanjskog“ DNK. Kod NIPT-ova koji koriste „counting“ tehnologiju profili „vanjskih“ DNK-a pridruženi su u konačni rezultat i prikaz su zbroja ukupnog DNK u uzorku krvi tako da je u takav nalaz uračunat i DNK koji može uzrokovat lažni rezultat.

 

NIPT koji u analizi razlikuje pojedine DNK u mogućnosti je izbjeći lažne rezultate uzrokovane takozvanim „vanjskim“ doprinosom,također može prepoznati triploidiju te izbjeći lažno negativne rezultate uzrokovane niskom fetalnom frakcijom. Kada postoji mogućnost prepoznavanja SNP-a, tada je moguće analizirati SNP-ove pojedinog DNK; moguće je vrlo precizno mjerenje fetalne frakcije; prepoznavanje dodatnog seta fetalnih kromosoma- triploidije; otkrivanje „vanjskog“ DNK doprinosa te se time izbjegavaju lažni rezultati „vanjskog“ biološkog porijekla. No, lažni se rezultati NIPT-a uzrokovani mogućom neravnomjernom raspodjelom abnormalnih stanica prilikom formiranja fetusa i citotrofoblasta koji je spona između krvotoka trudnice i fetusa ne mogu izbjeći i zato NIPT nikad neće dostići 100% točnost.

 

Naknadno citogenetičko testiranje preporučuje se u svim slučajevima s normalnim rezultatima NIPT-a:

  • ako se ultrazvukom otkriju fetalne anomalije
  • ako dođe do spontanog pobačaja ili intrauterine smrti te
  • ako se rodi sindromski abnormalno dijete.

 

Tako će se otkriti lažno negativni rezultati NIPT-a.

 

Panorama test pri analizi koristi SNP metodologiju kojom prepoznaje „vanjski“ doprinos poput mozaicizma spolnih kromosoma majke (ključan za Turnerov sindrom), malignosti majke, DNK transplantanta, DNK nestajućeg blizanca zbog čega ima najmanje lažnih rezultata od svih NIPT testova. Ima najveću osjetljivost i specifičnost od svih NIPT-ova na tržištu za sve sindrome na koje testira i jedini je NIPT validiran za trudnice svih dobnih skupina kroz sva tri tromjesečja trudnoće.

 

Zaključno, može li NIPT pogriješiti? Informacije dobivene NIPT-om potrebno je gledati kroz prizmu tehnologije koju izabrani NIPT koristi, jer će na temelju tih informacija odgovorni liječnik voditi trudnoću. Panorama izbjegava lažne rezultate prepoznajući različite DNK, ali zbog moguće neravnomjerne raspodjele abnormalnih stanica u različitim odjeljcima, kariotipovi citotrofoblasta, mezenhimalne jezgre i fetusa mogu biti različiti, stoga su svi NIPT-ovi testovi probira, a ne dijagnostički testovi.

 

Dodatne informacije sa relevantnim linkovima na istraživanja potražite na >> detaljne-informacije

Tanja iz Panorame